วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH3.0-8.0)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH3.0-8.0)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH Test Kit for Water)
  วัตถุประสงค์
          ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำเป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับวัดปฏิกิริยาของน้ำ (pH) หรือสารละลายเจือจางใดใดก็ได้ โดยทำได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สามารถเก็บไว้ได้นาน ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH
ประโยชน์
          ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำใช้วัดค่า pH ของน้ำ และสารละลายเจือจาง
คุณลักษณะ
          ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำเป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผสมหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของน้ำได้ตั้งแต่ 3.0-8.0 น้ำยา 1 ชุดสามารถวัด pH ของน้ำได้ประมาณ 300 ตัวอย่าง
อายุ และการเก็บรักษา
          ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำเมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า 1 ปี
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us