วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH 7.5 – 10.0 )

HI 3886/0

pH Test Kit 7.5 – 10.0 pH

Product Description:
pH represents acidity or alkalinity of an aqueous solution and is proportional to the hydrogen-ion concentration of the solution. Under neutral conditions water is dissociated into the (OH)— and H+ ions in equal ratio and hence it has a pH of 7. When bases or acids are added to a water solution they ionize, increasing the concentration of (OH)—  or H+, respectively. Thus solutions with a pH of 1-3 contain strong acids, whereas those with a pH of 4-6 contain weak acids.

Weak bases result in solutions of pH 8-10 and strong bases in pH of 11-13.

Order Information:
HI 3886/0 test kit comes with 25 mL pH 7.5-10.0 reagent, 10 mL dechlorinating reagent and color comparison cube.

   Specifications
Method           Colorimetric
Range     pH     7.5-10.0 pH
Smallest Increment           0.5 pH
Chemical Method           pH indicator
Number of Tests           100
Weight           150 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us