วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบความกระด้างทั้งหมด ( 3 – 21°d )

110025  Total Hardness Test
The total hardness test can be used to measure water hardness. Water hardness is caused by the presence of alkaline earths, primarily calcium and magnesium. Total hardness is measured as the sum of all calcium and magnesium ions.

Product information
Method: colorimetric with test strips (4 reaction zones) <3 – >4 – >7 – >14 – >21?d <4 – >5 – >9 – >18 – >26?e <5 – >7 – >12 – >25 – >37?f MQuant™
Packaging Fibre case  
Qty/Pk 100 strips 
Storage Store at +15°C to +25°C.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us