วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ (0.0 -30.0 ppm.,0 -300 ppm.)

HI 3812
Hardness – Range (0.0-30.0 mg/L) (0-300 mg/L)

Hardness in water is mainly due to the presence of Calcium and Magnesium ions and each contributes to the amount of total hardness. Monitoring and controlling hardness is instrumental in order to prevent scaling and corrosion.

Water is categorized as very soft (0-70 mg/L), soft (70-150 mg/L), slightly hard (150-250 mg/L), moderately hard (250-320 mg/L), hard (320-420 mg/L) and very hard (420 mg/L and above), according to the hardness scale. HANNA®’ kits cover all of these ranges.

HANNA® offers the HI 3840-S, HI 3841-S and HI 3842-S chemical test kits packed in sachets offering a low cost alternative.

Specifications

Method Titration
Range 0.0-30.0 mg/L
0-300 mg/L
Smallest Increment 0.3 mg/L
3 mg/L
Chemical Method EDTA
Number of Tests 100
Weight 460 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us