วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบคลอรีนทั้งหมดในน้ำ (0.0 -2.5 ppm.)

HI 3831T
Chlorine – Range (0.0-2.5 mg/L)

Chlorine is the most commonly used water disinfectant in applications that vary from treatment of drinking water and wastewater, pools and spas sanitization, to food processing and sterilization. Chlorine present in water binds with bacteria, leaving only part of the original quantity (free chlorine) to continue its disinfecting action. If the free chlorine level is improper with respect to the pH, water will have an unpleasant taste and odor and the disinfecting potential of the chlorine will be diminished.

Free chlorine reacts with ammonium ions and organic compounds to form chlorine compounds with diminished disinfecting capabilities compared with free chlorine. Combined chlorine and free chlorine together result in total chlorine content.

Specifications

Method Colorimetric
Range 0.0-2.5 mg/L
Smallest Increment 0.5 mg/L
Chemical Method DPD
Number of Tests 50
Weight 205 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us