วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องโฟโตมิเตอร์-ไอโอดีน (Iodine Checker 00.0-12.5 ppm.)

HI 718

Iodine Range: 0.00 to 12.5 ppm(mg/L)

Easier to use and more accurate than chemical test kits
Modified DPD method Accuracy ±5% of reading ±0.01 ppm (mg/L) 0.1 ppm (mg/L) resolution (250 points) Large, easy to read digits Auto shut-off.

Dedicated to a single parameter
Designed to work with HANNA’s powder reagents Uses 10 mL glass cuvettes.

Small Size, Big ConvenienceWeighing a mere 65 g (2.3 oz.), the Checker®HC easily fits into the palm of your hand or pocket.Use for quick and accurate on the spot analysis.Single button operation: Zero and Measure Operated by a single AAA battery

Ideal for
Swimming pools and spas, industrial processes and disinfection.

ACCURATE AND AFFORDABLE IODINE MEASUREMENT
Iodine is sometimes used as a disinfectant for potable and swimming pool and spa waters. It has also found use as a disinfectant in the poultry industry. The rapid determination of Iodine is required for adequate control of this bactericide. The HANNA HI 718 Checker®HC bridges the gap between simple chemical test kits and professional instrumentation. Chemical test kits are not very accurate and only give 5 to 10 points resolution while professional instrumentation can cost hundreds of dollars and can be time consuming to calibrate and maintain. The HANNA HI 718 Checker®HC is accurate and affordable. The HI 718 Checker®HC portable handheld colorimeter features a resolution of 0.1 ppm (250 points) and 5% ±0.1 accuracy of reading.

The HI 718 Checker®HC uses a modification of the DPD method used for residual chlorine. The contoured style of this Checker®HC fits in your palm and pocket perfectly and the large LCD is easy to read. The auto shut-off feature assures the battery life will not be drained if you forget to turn it off. The HI 718 Checker®HC is extremely simple to use. First, zero the instrument with your water sample. Next, add the reagent. Last, Place the vial into the HI 718 Checker®HC, press the button and read the results. It’s that easy.

Specifications

Range 00.0 to 12.5 ppm (mg/L)
Resolution 0.1 ppm (mg/L)
Precision 5% of reading ±0.1 ppm (mg/L)
Light Source LED @ 525 nm
Light Detector Silicon photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Battery Type (1) 1.5V AAA
Auto-off After 2 minutes of non-use and after read
Dimensions 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight 64 g (2.25 oz.)
Method EPA approved DPD method Standard Method 4500-Cl G.
Accessories
HI 731321Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 731318Tissue for Wiping Cuvets
HI 731225Caps for cuvet
HI 93703-50Solution for Cleaning Cuvets
Reagents & Standards
HI 718-25Reagents for 25 test (Iodine)
HI 718-11HI 718 Iodine Standard
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us