วันจันทร์, ตุลาคม 3, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องโฟโตมิเตอร์-สี,ทินท์,ฟีนอลในไวน์ (Determination of Color,Total Phenols in Wine Photometer)

HI 83742

Photometer for the Determination of Color and Total Phenols in Wine

HI 83742 is a dedicated photometer engineered to measure total phenols and the color and tint of wine. Extremely easy to use, this instrument affords quick and accurate analysis. At the touch of a button, users can select the range of operation. In order to measure color, tint and total phenols, HI 83742 is equipped with 3 independent optical channels. Each channel has a specialized tungsten light source and a narrow band interference filter. The filters are 420 nm, 525 nm and 610 nm. The analytical procedure to measure these parameters requires calculation of ratios at different wavelengths. HI 83742 automatically calculates the often time-consuming and complex equations – so that you don’t have to – and provides direct results.

Order Information:
HI 83742 is supplied with reagents for 5 tests, 2000 µl pipette, 200 µl pipette, 1 ml pipette, 3 ml pipette, 5 ml syringe, (2) cuvets with caps, tissue for wiping cuvets, 12 VDC power adapter, (4) 1.5V AA batteries and instruction manual in a hard carrying case.

Specifications

RangeColor Density (I.C.)White Wine: 0.000 to 1.000
Red Wine: 0.00 to 15.00
RangeTint (O.D.420/O.D.525)White Wine: 0.00 to 9.99
Red Wine: 0.00 to 9.99
RangeTotal Phenols (g/l)White Wine: 0.000 to 0.750
Red Wine: 0.00 to 5.00
AccuracyColor Density (I.C.)White Wine: Typical ±5%
Red Wine: Typical ±4%
AccuracyTint (O.D.420/O.D.525)White Wine: Typical ±4%
Red Wine: Typical ±4%
AccuracyTotal Phenols (g/l)White Wine: Typical ±4%
Red Wine: Typical ±5%
Light SourceTungsten lamp with narrow band interference filter @ 420 nm, 525 nm and 610 nm
SensorSilicon photocell
MethodColorimetric
Environment0 to 50°C; max 95% RH non-condensing
Battery Type(4) 1.5V AA batteries/12 VDC adapter
Auto Shut-offAfter 15 minutes of non-use
Dimensions225 x 85 x 80 mm
Weight500 g
Accessories  
HI 731318 Tissue for Wiping Cuvets
HI 731342 2000 µL graduated pipette
HI 731352 Tip for 2000 µL graduated pipette
HI 731340 200 µL graduated pipette
HI 731350 Tip for 200 µL graduated pipette
HI 740142P Syringe
HI 740144P Pipette (Tip) for Dosing Syringes
HI 731321 Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 710006 Voltage adapter from 230V to 12 Vdc (European plug)
Reagents & Standards  
HI 83742-20 Total Phenols and Color Reagents
HI 83742-25 Wine Solvent
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us