วันอาทิตย์, ตุลาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องวิเคราะห์ทดสอบค่าซีโอดี (COD)

20100226161007.jpg

Block Heater 8 Holes

20100226161031.jpg

Block Heater 25 Holes

CheckitDirect CODDetermination of the chemical oxygen demand index (ST-COD)
Small-scale sealed tube
Total range 0 – 15000 mg/l.

Highlights

  • ST-COD sealed tubes ready for use
  • Suppression of chloride interference up to 1000 mg/l
  • 3 measuring ranges:
    • Low range: 0 – 150 mg/l, according to ISO 15705:2002
    • Middle range: 0 – 1500 mg/l, according to ISO 15705:2002
    • High range: 0 – 15000 mg/l

Description

With a measuring range from 0 to 15,000 mg/l O2, the Lovibond CheckitDirect COD VARIO photometer is suitable for waste water testing. Two LEDs light sources with long-term stability (λ1 = 605 nm; λ2 = 430 nm, according to ISO 15705:2002), a waterproof sample chamber, a large digital display, and the user-friendly keypad ensure maximum operating reliability and convenience.

The waste water parameter COD

The chemical oxygen demand, ST-COD value, of water as determined by this dichromate method can be considered as an estimate of the theoretical oxygen demand, i.e. the amount of oxygen consumed in total chemical oxidation of the organic constituents present in the water.

COD VARIO tube tests

The Lovibond COD VARIO tube tests are available for the measuring ranges 0-150 mg/l O2, 0-1500 mg/l O2 and 0-15000 mg/l O2. Their chemical properties and a 16 mm tube diameter
is suitable also for use with Hach photometers.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us