วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Multiparameter 44 Measurement Methods Benchtop Photometer

HI 83200-2008

Multiparameter Photometer with up to 44 Measurement Methods

Application Specific Photometers with More Methods
          The 2008 Series of HI 83200 benchtop photometers from HANNA offers all the features from our previous popular series plus many upgrades and improvements that make these instruments much more versatile and easy to use.These instruments have been completely redesigned to accommodate more sophisticated optical systems, resulting in greater reproducibility of tests. These new casings feature a cuvette compartment door that eliminate external light disturbances.

The 2008 Series also feature a graphic, backlit LCD which greatly enhances user friendliness. The method selection and set up modes are clearly shown on the LCD. Each method’s measuring procedure is displayed on the LCD taking the user step by step through the process. At any stage in the measurement process or during setup, the help button will show context sensitive help. All these features are available in a user selectable language. Additionally, the help screen also list the required reagent sets, accessories and customer support contact information.

The 2008 Series eliminates confusion by automatically converting readings to other chemical forms. Common conversions are available at the touch of a button.

Other features included in the 2008 Series are a USB connection to transfer logged data (the instruments allow up to 200 data points) and the capability to run on rechargeable batteries or a 12 Vdc power adapter (included).

Built for Labs, Flexible for Field Use
HI 83200 2008 Series is one of the most versatile photometers on the market. Just one meter measures up to 44 of the most important water quality parameters.

Order Information:
HI 83200-01 2008 series (115V) and HI 83200-02 2008 series (230V) are supplied with cuvettes (4), bottle for DO test, 12 Vdc adapter and instruction manual.

HI 83200C-01 2008 series (115V) and HI 83200C-02 2008 series (230V) are supplied with a rugged carrying case, cuvettes (4), bottle for DO tests, scissors, cuvette cleaning cloths (4), 12 VDC adapter, and an instruction manual.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filters at 420/525/575/610 nm
Light Detector Silicon Photocells
Power Supply built-in rechargeable batteries or 12 Vdc adapter
Auto-off after 10 minutes of non-use
Logging 200 data points
Computer Interface USB
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 90% non-condensing
Dimensions 230 x 200 x 110 mm (9 x 7.9 x 4.3″)
Weight 900 g (32 oz.)

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Alkalinity0 to 500 mg/LColorimetricHI 93755-01
Aluminum0.00 to 1.00 mg/LAluminonHI 93712-01
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Bromine0.00 to 8.00 mg/LDPDHI 93716-01
Calcium0 to 400 mg/LOxalateHI 937521-01**
Chlorine Dioxide0.00 to 2.00 mg/LChlorophenol RedHI 93738-01
Chlorine, Free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, Total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Chromium VI HR0 to 1000 μg/LDiphenylcarbohydrazideHI 93723-01
Chromium VI LR0 to 300 μg/LDiphenylcarbohydrazideHI 93749-01
Color0 to 500 PCUColorimetric Platinum Cobalt
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 μg/LBicinchoninateHI 95747-01
Cyanuric Acid0 to 80 mg/LTurbidimetricHI 93722-01
Fluoride0.00 to 2.00 mg/LSPADNSHI 93729-01
Hardness (calcium)0.00 to 2.70 mg/LColorimetricHI 93720-01
Hardness (magnesium)0.00 to 2.00 mg/LColorimetricHI 93719-01
Hydrazine0 to 400 μg/Lp-DimethylaminobenzaldehydeHI 93704-01
Iodine0.0 to 12.5 mg/LDPDHI 93718-01
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LPhenantrolineHI 93721-01
Iron LR0 to 400 μg/LTPTZHI 93746-01**
Magnesium0 to 150 mg/LCalmagiteHI 937520-01**
Manganese HR0.0 to 20.0 mg/LPeriodate OxidationHI 93709-01
Manganese LR0 to 300 μg/LPANHI 93748-01**
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic AcidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nickel LR0.000 mg/L to 1.000 mg/LPANHI 93740-01**
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium ReductionHI 93728-01
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous SulfateHI 93708-01
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LDiazotizationHI 93707-01
Oxygen, Dissolved (DO)0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
Ozone0.00 to 2.00 mg/LDPDHI 93757-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol RedHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino AcidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic AcidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino AcidHI 93706-01
Potassium HR20 to 200 mg/LTurbidimetric TetraphenylborateHI 93750-01
Potassium LR0.0 to 20.0 mg/LTurbidimetric TetraphenylborateHI 93750-01
Potassium MR10 to 100 mg/LTurbidimetric TetraphenylborateHI 93750-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LHeteropoly blueHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01**
Sulfate0 to 150 mg/LTurbidimetricHI 93751-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
คู่มือภาษาไทยเครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Multiparameter 44 Measurement Methods Benchtop Photometer

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us