วันจันทร์, สิงหาคม 8, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Monitor Industrial Wastewater Benchtop Photometer

HI 83207

Monitor Industrial Wastewater

          With HI 83207 industrial wastewater can be monitored quickly, accurately and at a comparable cost of chemical test kits.

Twenty of the most critical parameters in typical industrial waste can now be checked with just one bench/portable instrument.

Zero your sample in seconds, add reagents and place it back in the meter. Accurate readout on an LCD without all the hassle!

With HI 83207 your measurements are displayed precisely on a large LCD. No need to match colors, use charts and multipliers, or anxiously await a color change.

Order Information:
HI 83207 is supplied with 3 cuvets, bottle for D.O. test, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Aluminum0.00 to 1.00 mg/LAluminonHI 93712-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Color0 to 500 PCUPlatinum CobaltN/A
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Fluoride0.00 to 2.00 mg/LSPADNSHI 93729-01
Manganese HR0.0 to 20.0 mg/LPeriodate oxidationHI 93709-01
Manganese LR0 to 300 µg/LPANHI 93748-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nickel LR0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93740-01
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium reductionHI 93728-01
Oxygen, dissolved0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards
HI 93712-01Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93729-01Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93709-01Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93748-01Manganese LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01Nickel LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us