วันจันทร์, ตุลาคม 3, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Environmental Testing Multi-parameter Benchtop Photometer

HI 83206

Multi-parameter Environmental Testing

          With HI 83206, twenty-four parameters are packed into a self-contained compact casing measuring 23x17x7 cm (9x7x3″) and weighing only 1½ pounds or 700 grams!

Environmental tests can be accurately and rapidly performed when using HANNA® HI 83206 photometer. Critical parameters such as pH, D.O., nitrite, ammonia and chlorine can be rapidly measured with just one unit without the need to carry a multitude of instruments or test kits. The reagents needed for this instrument come in sizes capable of performing 100 test, and can be found in the reagent section. The replacement reagents are cost effective and in fact HI 83206 can often measure a parameter at a lower cost-per-test than most chemical test kits. This is naturally in spite of the fact that the accuracy of HI 83206 is far superior to what test kits can offer.

Order Information:
HI 83206 is supplied with 3 cuvets, bottle for D.O. test, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93723-01
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93749-01
Color0 to 500 PCUChloroplatinateN/A
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Cyanuric acid0 to 80 mg/LTurbidimetricHI 93722-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nickel LR0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93740-01
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium reductionHI 93728-01
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous sulfateHI 93708-01
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LDiazotationHI 93707-01
Oxygen, dissolved0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LDimolybdateHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93722-01Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01Nickel LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us