วันพุธ, สิงหาคม 10, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Environmental Testing Multiparameter Benchtop Photometer

HI 83206-2008

Multiparameter Photometer for Enviornmental Testing

          HI 83206 is a multiparameter bench photometer dedicated for Environmental Testing. It can measure 24 different methods using specific liquid or powder reagents. The amount of reagent is precisely dosed to ensure maximum reproducibility.

HI 83206 bench photometer can be connected to a PC via an USB cable. The optional HI 92000 Windows® Compatible Software helps users manage all their results.

Order Information:
 HI 83206 is supplied with the following:
• Three Sample Cuvettes and Caps
• Cloth for wiping cuvettes (4 pcs)
• Scissors
• AC/DC Power Adapter
• Instruction Manual

Specifications

Light Life Life of the instrument
Light Detector Silicon Photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F);max 90% RH non-condensing
Power Supply external 12 Vdc power adapter built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethod
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg / LNessler
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg / LNessler
Chlorine, Free0.00 to 2.50 mg / LDPD
Chlorine, Total0.00 to 3.50 mg / LDPD
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazide
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazide
Color of Water0 to 500 PCUColorimetric Platinum Cobalt
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninate
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninate
Cyanuric Acid0 to 80 mg/LTurbidimetric
Dissolved Oxygen0.0 to 10.0 mg/LWinkler
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic Acid
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometric
Nickel LR0.000 to 1.000 mg/LPAN
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium Reduction
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous Sulfate
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LDiazotization
pH6.5 to 8.5 pHPhenol Red
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino Acid
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic Acid
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino Acid
Silica0.00 to 2.00 mg/LHeteropoly Blue
Silver0.000 to 1.000 mg/LPAN
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZincon
Accessories
HI 731318Tissue for Wiping Cuvets
HI 731321Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 740143Syringe
HI 740144Syringe tip
HI 740220Test Tube
HI 740226Pipette (5 mL)
HI 92000Windows® Compatible Software for Logging Instruments,
Photometers and Turbidity Meters
HI 920013USB cable
HI 93703-50Solution for Cleaning Cuvets
Reagents & Standards
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-03Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-FChlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-TChlorine, total, DPD Method (300 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93705-03Silica (300 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93707-03Nitrite LR, diazotization method (300 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93708-03Nitrite HR, ferrous sulphate method (300 Tests)
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93722-01Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93722-03Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93723-03Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93726-01Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93726-03Nickel HR, Photometric Method (300 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93730-03Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93731-03Zinc, Zincon Method (300 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93732-03Reagents for 300 tests (DO)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93737-03Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93740-01Nickel LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93740-03Nickel LR, PAN Method (300 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-03Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us