วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Complete Laboratory Benchtop Photometer

HI 83200

Complete Laboratory at Your Fingertips

          HI 83200 is one of the most versatile photometers on the market. Just one meter measures up to 36 of the most important water quality parameters.

HI 83200, like other instruments in this series, runs for hours on common inexpensive 9V batteries. In addition, it can operate continuously with input voltage of 12-20 Vdc.

HI 83200 is also extremely simple to use. The front mask lists all the parameters in numerical order and the display shows the same numbers for a quick reference during testing.

The meter can be zeroed in seconds and the reagents cost much less than what you have been paying. All this and much more at a fraction of the cost of expensive and complex spectrophotometers!

A built-in RS232 port ensures that data can be downloaded to your PC for further study. Use our optional HI 92000 Windows®compatible software to get the most out of your meter.

Order Information:
HI 83200 is supplied with 3 cuvet, bottle for D.O. test, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Aluminum0.00 to 1.00 mg/LAluminonHI 93712-01
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 9.99 mg/LNesslerHI 93715-01
Bromine0.00 to 8.00 mg/LDPDHI 93716-01
Chlorine dioxide0.00 to 2.00 mg/LChlorophenol redHI 93738-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93723-01
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93749-01
Color0 to 500 PCUPlatinum CobaltN/A
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Cyanide0.000 to 0.200 mg/LPyridine-PyrazaloneHI 93714-01
Cyanuric acid0 to 80 mg/LTurbidimetricHI 93722-01
Fluoride0.00 to 2.00 mg/LSPADNSHI 93729-01
Hardness (Calcium)0.00 to 2.70 mg/LCalmagiteHI 93720-01
Hardness (Magnesium)0.00 to 2.00 mg/LEDTAHI 93719-01
Hydrazine0 to 400 µg/Lp-DimethylaminobenzaldehydeHI 93704-01
Iodine0.0 to 12.5 mg/LDPDHI 93718-01
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LPhenantrolineHI 93721-01
Iron LR0 to 400 µg/LTPTZHI 93746-01
Manganese HR0.0 to 20.0 mg/LPeriodate oxidationHI 93709-01
Manganese LR0 to 300 µg/LPANHI 93748-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium reductionHI 93728-01
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous sulfateHI 93708-01
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LDiazotationHI 93707-01
Oxygen, dissolved0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LDimolybdateHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards
HI 93712-01Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93716-01Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93738-01Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (100 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93714-01Cyanide, Pyridine-Pyrazalone Method (100 Tests)
HI 93722-01Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93729-01Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93720-01Hardness Calcium, Calmagite Method (100 Tests)
HI 93719-01Hardness, Magnesium, EDTA Method (100 Tests)
HI 93704-01Hydrazine (100 Tests)
HI 93718-01Iodine, DPD Method (100 Tests)
HI 93721-01Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93709-01Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93748-01Manganese LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
คู่มือภาษาไทยเครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Complete Laboratory Benchtop Photometer

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us