วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Boilers and Cooling Towers Multiparameter Benchtop Photometer

HI 83205-2008

Multiparameter Photometer for Boilers and Cooling Towers

          HI 83205 is a multiparameter bench photometer dedicated for Boiler and Cooling Towers. It can measure 24 different methods using specific liquid or powder reagents. The amount of reagent is precisely dosed to ensure maximum reproducibility.

HI 83205 bench photometer can be connected to a PC via an USB cable. The optional HI 92000 Windows® Compatible Software helps users manage all their results.

Order Information:
HI 83205-2008 is supplied with the following:
• Two Sample Cuvettes and Caps
• Cloth for wiping cuvettes (4 pcs)
• Scissors
• AC/DC Power Adapter
• Instruction Manual
• Rigid carrying case

Specifications

Light Life Life of the instrument
Light Detector Silicon Photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F);max 90% RH non-condensing
Power Supply external 12 Vdc power adapter built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Aluminum0.00 to 1.00 mg/Laluminon method.HI 93712A-0
HI 93712B-0
HI 93712C-0
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNessler method.HI 93700A-0
HI 93700B-0
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNessler method.HI 93715A-0
HI 93715B-0
Bromine0.00 to 8.00 mg/LDPD method.HI 93716-0
Chlorine Dioxide0.00 to 2.00 mg/LChlorophenol Red method.HI 93738A-0
HI 93738B-0
HI 93738C-0
HI 93738D-0
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazide method.HI 93723-0
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazide method.HI 93749-0
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LEPA method.HI 93702-0
Copper LR0 to 1000 µg/LEPA method.HI 93747-0
Dissolved Oxygen0.0 to 10.0 mg/LAzide modified Winkler method.HI 93732A-0
HI 93732B-0
HI 93732C-0
Free Chlorine0.00 to 2.50 mg/LEPA DPD method 330.5.POWDER:
HI 93701-0
LIQUID:
HI 93701A-F
HI 93701B-F
Hydrazine0 to 400 µg/Lp-Dimethylaminobenzaldehyde methodHI 93704-0
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LEPA Phenantroline method 315B,HI 93721-0
Iron LR0 to 400 µg/LTPTZ MethodHI 93746-0
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/Lmercaptoacetic acid method.HI 93730A-0
HI 93730B-0
HI 93730C-0
Nitrate0.0 to 30.0 mg/Lcadmium reduction methodHI 93728-0
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous Sulfate method.HI 93708-0
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LEPA Diazotization method 354.1.HI 93707-0
pH6.5 to 8.5 pHPhenol Red method.HI 93710-0
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino Acid methodHI 93717A-0
HI 93717B-0
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic Acid method.HI 93713-0
Silica0.00 to 2.00 mg/LHeteropoly Blue method.HI 93705A-0
HI 93705B-0
HI 93705C-0
Total Chlorine0.00 to 3.50 mg/LEPA DPD method 330.5.POWDER:
HI 93711-0
LIQUID:
HI 93701A-T
HI 93701B-T
HI 93701C
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZincon method.HI 93731A-0
HI 93731B-0
Accessories
HI 731318Tissue for Wiping Cuvets
HI 731321Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 740143Syringe
HI 740144Syringe tip
HI 740220Test Tube
HI 740226Pipette (5 mL)
HI 92000Windows® Compatible Software for Logging Instruments,
Photometers and Turbidity Meters
HI 920013USB cable
HI 93703-50Solution for Cleaning Cuvets
Reagents & Standards
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-03Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-FChlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-TChlorine, total, DPD Method (300 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 93704-01Hydrazine (100 Tests)
HI 93704-03Hydrazine (300 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93705-03Silica (300 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93707-03Nitrite LR, diazotization method (300 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93708-03Nitrite HR, ferrous sulphate method (300 Tests)
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93712-01Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93712-03Aluminium, Aluminon Method (300 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93716-01Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93716-03Bromine, DPD Method (300 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93721-01Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93721-03Iron HR, Phenanthroline Method (300 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93723-03Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93730-03Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93731-03Zinc, Zincon Method (300 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93732-03Reagents for 300 tests (DO)
HI 93746-01Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93746-03Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-03Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us