วันจันทร์, ตุลาคม 3, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Swimming Pools Multi-parameter Benchtop Photometer

HI 83216

Multi-parameter Photometer for Swimming Pools

          Swimming pool water parameters, like chlorine and pH need to be monitored daily. Chlorine in fact, is used in swimming pools to disinfect water, but its effectiveness depends on the pH value.

If these parameters are not constantly checked, a growth of micro-organisms dangerous to health can occur.

On the other side, if the chlorine level is too high, beside the use of chemical products, the water takes on an unpleasant smell and it can cause eye irritation.

Cyanuric acid is used as a stabilizing agent for chlorine, especially in summer months or in heated pools. Alkalinity and hardness controls are equally important, as they permit the maintenance of water in a balanced condition and they prevent corrosion or deposit problems.

HI 83216 and HI 83226 are practical electronic photometers designed to monitor these parameters. The measuring procedure is simple: just put a sample in the cuvet and zero the meter. Then add reagents and insert the cuvet again in the meter. The analysis result will be shown on the display. With HI 83216, the 6 most important parameters for swimming pools, such as pH, free, total chlorine and alkalinity can be measured. With HI 83226 also bromine, ozone and metals like iron and copper can be analyzed.

Order Information:
HI 83216 is supplied with rugged carrying case, 4 cuvets, batteries, scissors, Cleaning Cloths for wiping cuvets and instructions.

Specifications

Light Source2 tungsten lamps with narrow band interference filter 525/575 nm
Light Detection4 silicon Photocells
Power Supply2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-offafter 10 minutes of non-use
Environment0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions230 x 165 x 70 mm
Weight640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Alkalinity0 tp 500 mg/L (as CaCO³)ColormetricHI 93755-01
Chlorine, free0.00 to 5.00 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 5.00 mg/LDPDHI 93711-01
Cyanuric acid0 to 200 mg/LTurbidimetricHI 93722-01
Hardness (Calcium)0 tp 500 mg/L (as CaCO³)ColormetricHI 93756-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Reagents & Standards  
HI 93755-01 Alkalinity, Colorimetric Method (100 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93756-01 Hardness Calcium, Colorimetric Method (100 Tests)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
คู่มือภาษาไทยเครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Swimming Pools Multi-parameter Benchtop Photometer

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us