วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Aquaculture Multiparameter Benchtop Photometer

HI 83203-2008

Multiparameter Photometer for Aquaculture
          HI 83203 is a multiparameter bench photometer dedicated for Aquaculture analysis. It can measure 13 different methods using specific liquid or powder reagents. The amount of reagent is precisely dosed to ensure maximum reproducibility.

HI 83203 bench photometer can be connected to a PC via an USB cable. The optional HI 92000 Windows® Compatible Software helps users manage all their results.

Order Information:

HI 83203-2008 is supplied with the following:
• Two Sample Cuvettes and Caps
• Cloth for wiping cuvettes (4 pcs)
• Scissors
• AC/DC Power Adapter
• Instruction Manual
• Rigid carrying case

Specifications

Light Life Life of the instrument
Light Detector Silicon Photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F);max 90% RH non-condensing
Power Supply external 12 Vdc power adapter built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNessler methodHI 93700A-0
HI 93700B-0
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNessler methodHI 93715A-0
HI 93715B-0
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LEPA methodHI 93702-0
Copper LR0 to 1000 µg/LEPA methodHI 93747-0
Dissolved Oxygen0.0 to 10.0 mg/LStandard methodsHI 93732A-0
HI 93732B-0
HI 93732C-0
Free Chlorine0.00 to 2.50 mg/LEPA DPD methodPOWDER:
HI 93701-0
LIQUID:
HI 93701A-F
HI 93701B-F
Nitrate0.0 to 30.0 mg/Lcadmium reduction methodHI 93728-0
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous Sulfate methodHI 93708-0
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LEPA Diazotization method 354.1.HI 93707-0
pH6.5 to 8.5 pHPhenol Red methodHI 93710-0
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LStandard MethodsHI 93717A-0
HI 93717B-0
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic Acid methodHI 93713-0
Total Chlorine0.00 to 3.50 mg/LEPA DPD methodPOWDER:
HI 93711-0
LIQUID:
HI 93701A-T
HI 93701B-T
HI 93701C
Accessories
HI 731318Tissue for Wiping Cuvets
HI 731321Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 740143Syringe
HI 740144Syringe tip
HI 740220Test Tube
HI 740226Pipette (5 mL)
HI 92000Windows® Compatible Software for Logging Instruments,
Photometers and Turbidity Meters
HI 920013USB cable
HI 93703-50Solution for Cleaning Cuvets
Reagents & Standards
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-03Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-FChlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-TChlorine, total, DPD Method (300 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93707-03Nitrite LR, diazotization method (300 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93708-03Nitrite HR, ferrous sulphate method (300 Tests)
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93732-03Reagents for 300 tests (DO)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะเครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Aquaculture Multiparameter Benchtop Photometer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us