วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Water Conditioning Measurement Made Simple Benchtop Photometer

HI 83208

Water Conditioning Measurement Made Simple

          Twenty-three of the most critical parameters for water conditioning can now be simply monitored with just one photometer. Instead of having to carry multiple meters and tons of chemical test kits with different color cubes, indicators and instructions, why not just use one simple-to-use meter!

HI 83208 measures important water conditioning parameters such as pH, nitrate, iron, D.O. and zinc.

All you need to do is collect a water sample in the provided cuvet. Zero it to ensure optimal accuracy. Then add the reagents to the sample and place the cuvet back in the meter. The measurements are then shown in clear figures on a large LCD.

Water conditioning control has never been this simple.

Order Information:
HI 83208 is supplied with 2 cuvets, bottle for D.O. test, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection4 silicon Photocells
Power Supply2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-offafter 10 minutes of non-use
Environment0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions230 x 165 x 70 mm
Weight640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Fluoride0.00 to 2.00 mg/LSPADNSHI 93729-01
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LPhenantrolineHI 93721-01
Iron LR0 to 400 µg/LTPTZHI 93746-01
Manganese HR0.0 to 20.0 mg/LPeriodate oxidationHI 93709-01
Manganese LR0 to 300 µg/LPANHI 93748-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nickel LR0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93740-01
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium reductionHI 93728-01
Oxygen, dissolved0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LDimolybdateHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards  
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-01 Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93729-01 Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93721-01 Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93709-01 Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93748-01 Manganese LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01 Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01 Nickel LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93732-01 Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93705-01 Silica (100 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us