วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Nutrient Analyses Grow Master Benchtop Photometer

HI 83225-2008

Grow Master for Nutrient Analyses

          HI 83225 is designed for the hydroponics and greenhouse industries to measure 7 nutrients commonly present in fertilizer enriched solutions. Ammonia, phosphorus, nitrate and potassium can be measured in three distinct ranges of low, medium and high concentrations. This way accuracy is maximized for each nutrient and for every concentration. Due to simplicity of operation, you no longer need to send off your samples and then wait for the results to come back. With the HI 83225, you can test the presence and strength of nutrients right on the spot. This can translate itself into a substantial saving and improved yield over a period of time.

Measures 7 parameters
3 ranges for ammonia, nitrate, phosphorus and potassium
Economical tests

Order Information:
HI 83225 is supplied with measuring cuvets (4), batteries, 12 Vdc adapter and instructions. HI 83225C kit version includes HI 83225 and accessories comprised of: rugged carrying case, 100 mL and 170 mL beaker, 60 mL and 5mL syringes, 1 filter-holder and 25 filters, 100 mL cylinder, demineralizer bottle, 2 pipettes, 1.5 mL spoon and active carbon for 50 tests.

Specifications

Light Life Life of the instrument
Light Detector Silicon Photocell
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply external 12 Vdc power adapter built-in rechargeable battery
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia HR0 to 100 mg/LNesslerHI 93715-01 (100 tests)
HI 93715-03 (300 tests)
Ammonia LR0.0 to 10.0 mg/LNesslerHI 93715-01 (100 tests)
HI 93715-03 (300 tests)
Ammonia MR0.0 to 50.0 mg/LNesslerHI 93715-01 (100 tests)
HI 93715-03 (300 tests)
Calcium0 to 400 mg/LOxalateHI 937521-01 (50 tests)
HI 937521-03 (150 tests)
Magnesium0 to 150 mg/LCalmagiteHI 937520-01 (50 tests)
HI 937520-03 (150 tests)
Nitrate HR0 to 300 mg/LCadmium ReductionHI 93728-01 (100 tests)
HI 93728-03 (300 tests)
Nitrate LR0.0 to 30.0 mg/LCadmium ReductionHI 93728-01 (100 tests)
HI 93728-03 (300 tests)
Nitrate MR0 to 150 mg/LCadmium ReductionHI 93728-01 (100 tests)
HI 93728-03 (300 tests)
Phosphorus HR0 to 100 mg/LAmino AcidHI 93706-01 (100 tests)
HI 93706-03 (300 tests)
Phosphorus LR0.0 to 10.0 mg/LAmino AcidHI 93706-01 (100 tests)
HI 93706-03 (300 tests)
Phosphorus MR0.0 to 50.0 mg/LAmino AcidHI 93706-01 (100 tests)
HI 93706-03 (300 tests)
Potassium HR20 to 200 mg/LTurbidimetricHI 93750-01 (100 tests)
HI 93750-03 (300 tests)
Potassium LR0.0 to 20.0 mg/LTurbidimetricHI 93750-01 (100 tests)
HI 93750-03 (300 tests)
Potassium MR10 to 100 mg/LTurbidimetricHI 93750-01 (100 tests)
HI 93750-03 (300 tests)
Sulfate0 to 150 mg/LTurbidimetricHI 93751-01 (100 tests)
HI 93751-03 (300 tests)
Solutions
HI 93703-50Solution for Cleaning Cuvets
Accessories
HI 740029P9V Battery
HI 731318Tissue for Wiping Cuvets
HI 731321Glass Cuvet for HI 937xx & HI 832xx Series Meters
HI 731325NCuvet Cap for HI 832xx Series Meters
HI 92000Windows® Compatible Software for Logging Instruments,
Photometers and Turbidity Meters
HI 920010Cable for PC Connection, 9 to 9-pin
HI 740223Plastic beaker (170 mL)
HI 740224Plastic beaker (170 mL) x 12pcs
HI 740225Syringe (60 mL)
HI 740226Pipette (5 mL)
HI 740227HI 83215 Accessories
HI 740229Polypropylene cylinder (100 mL)
HI 740230Demineralized bottle (230 mL)
HI 93703-54HI 83215 Accessories
HI 93703-55HI 83215 Accessories
HI 740228HI 83215 Accessories
HI 740229Polypropylene cylinder (100 mL)
HI 740230Demineralized bottle (230 mL)
HI 93703-54HI 83215 Accessories
HI 93703-55HI 83215 Accessories
Reagents & Standards
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93750-01Potassium, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93750-03Potassium, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93751-01Sulfate, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93751-03Sulfate, Turbidimetric Method (300 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us