วันศุกร์, กันยายน 30, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (Photometer accessories)

 

Photometer accessories
Description Pack of REF
Special filters for photometers NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D
Interference filter 412 ± 2 nm (incl. installation) for tube test Formaldehyde 10 1 919 841.2
Special filters for installation (wavelengths on request) 1 919 850
Special filters incl. ex factory installation (wavelengths on request) 1 919 850.2
Sipper    
Sipper pump NANOCOLOR® FP-100 for NANOCOLOR® spectrophotometer
incl. power supply, support stand, tube and intake needle
1 919 140
RS232 connecting cable for the connection of sipper pump NANOCOLOR® FP-100 and NANOCOLOR® spectrophotometer 1 919 141
Intake needle for NANOCOLOR® FP-100 1 919 142
Support stand for NANOCOLOR® FP-100 1 919 143
Pedal for NANOCOLOR® FP-100 1 919 144
Mains adaptor for NANOCOLOR® FP-100 / 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D / PT-3 / PF-11; prim. 100 – 240 V ~;
sec. 9 V = / 1500 mA
1 919 06
Handheld scanner    
Handheld scanner NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 134
Manuals    
Manual for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 101
Manual for NANOCOLOR® 500 D 1 919 501
Manual for NANOCOLOR® 400 D 1 919 09
Manual for photometer PF-12 1 919 222
VISOCOLOR® ECO test instructions for photometer PF-12 1 931 501
Manual for photometer PF-11 1 919 819
Cuvettes    
Calibration cuvette for NANOCOLOR® photometers 1 916 908
Flow cuvette, Quartz glass, 2 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 127
Flow cuvette, Quartz glass, 10 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 126
Flow cuvette, Quartz glass, 50 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 129
Flow cuvette, glass, 10 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 128
Quartz glass cuvette, 2 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 122
Quartz glass cuvette, 10 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 120
Quartz glass cuvette, 50 mm optical path, for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 121
Glass cuvettes, 5 mm optical path 2 919 32
Glass cuvettes, 10 mm optical path 2 919 33
Glass cuvettes, 20 mm optical path 2 919 34
Glass cuvette, 50 mm optical path 1 919 35
Semi-micro cuvette, 50 mm optical path 1 919 50
Lids for glass cuvettes 10 mm 2 919 41
Lids for glass cuvettes 50 mm 2 919 40
Disposable plastic cuvettes, 10 mm optical path 100 919 37
NANOCOLOR® fixing for 10 mm cuvette for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 136
Lamps    
Halogen lamp for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 104
Deuterium lamp for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 103
Tungsten lamp for NANOCOLOR® Linus 1 919 57
Tungsten lamp for NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D / PT-3 1 919 787
Halogen lamp, preadjusted for NANOCOLOR® 100 D 1 919 60
Tungsten point lamp for photometer PF-11 1 919 91
Fuses    
Spare fuses for photometer PF-11 (0.5 A) 2 919 92
Cover    
Cover over cuvette slot for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 132
Protective coverings    
Protective covering for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 105
Protective covering for NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D 1 919 18
Printer    
NANOCOLOR® thermal printer for NANOCOLOR® UV/VIS* / 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D and PF-11 1 919 16
Cable for NANOCOLOR® thermal printer for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 133
Paper for NANOCOLOR® thermal printer, rolls of 58 mm width, core 12 mm, outer diameter 30 mm 5 rolls 930 65
Paper for NANOCOLOR® thermal printer as above, outer diameter 45 mm 5 rolls 930 71
Software    
Software NANOCOLOR® UV/VIS (German, English, French, Polish) 1 DVD 919 102
Data transfer software for photometers NANOCOLOR® Linus / 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D and luminometer BioFix® Lumi-10 (German, English, French) 1 DVD 919 02
Accessories for data transfer    
USB cable AA for photometer NANOCOLOR® 500 D 1 919 686
USB cable AB for photometer NANOCOLOR® UV/VIS and PF-12 1 919 687
Zero modem cable, serial, 2×9 pin SUB-D socket, for NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D / PT-3, photometer PF-10 / PF-11 and Lumi-10 1 919 680
Adaptor, 9 pin SUB-D plug to 25 pin SUB-D socket 1 919 681
USB stick for NANOCOLOR® UV/VIS 1 919 123
Power supply    
Mains adaptor for NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / 300 D / 250 D / PT-3 / PF-11 / FP-100; prim. 100 – 240 V ~;
sec. 9 V = / 1500 mA
1 919 06
GB plug for mains adaptor 919 06 1 919 06.GB
US plug for mains adaptor 919 06 1 919 06.USA
Rechargeable battery for photometers NANOCOLOR® 500 D /
400 D / 350 D
1 919 914
Rechargeable battery for photometers NANOCOLOR® 300 D / 250 D 1 919 902
USB power supply for photometer PF-12 1 919 220
Charger for photometer PF-12 1 919 221
Battery charger for photometers PF-10 / PF-11, incl. 4 batteries 1 919 69
 
* Additional cable (REF 919 133) is required

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us