วันอังคาร, ตุลาคม 4, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (Chemicals and accessories for special procedures)

Chemicals and accessories for special procedures
Description Pack of No. of tests REF
AOX
Auxiliary chemicals for AOX determination
Supplement kit for AOX for the sensitive AOX range (0.01 – 0.30 mg/l AOX) as well as for higher COD values (required above 50 mg/l COD) 2 x 4 g 20 918 072
Chloride detection kit AOX, for samples with high chloride contents 10 ml 918 073
Analytical accessories for the AOX test
Starter set for AOX, consists of tweezers, funnel, cartridge adaptor, beaker, glass rods, 1-litre bottle and syringes 1 set 916 111
Pump set for AOX, consists of centrifugal pump, connecting tubes, graduated 1-litre reservoir with tap and stand with clamps and bosses 1 set 916 115
NANOCOLOR® cartridge adapter for AOX pump-set 1 set 916 113
BOD5
Reagents for preparation of the inoculating water for BOD5 test 8-22
BOD5 nutrient mixture (without N-allylthiourea [ATU]) 20 cuvettes 20 – 80 918 994
BOD5 nutrient mixture PLUS (with N-allylthiourea [ATU]) 20 cuvettes 20 – 80 918 995
Accessories for BOD5 determination
BOD5 accessories set, consists of electric air pump, 10-litre PE container, 2 aerating bricks, 1-litre laboratory bottle, 4 Winkler bottles 1 set 916 918
BOD5-TT accessories set, consists of electric air pump, 2 aerating bricks, 1-litre PE container, 2 reaction vessels (40 ml) 1 set 916 925
Reaction vessels for BOD5-TT 10 916 926
Oxygen bottles according to Winkler 4 916 919
(250 – 300 ml)
Aerating bricks for BOD5 determination 4 916 920
COD
Auxiliary chemicals for COD determination
Chloride complexing agent for chloride concentration of 1000 – 7000 mg/l Cl- 100 ml 100 918 911
Cartridges for chloride elimination of up to 2000 mg/l chloride per cartridge 10 10 963 911
COD- and TOC-free water 50 ml 918 993
Accessories for COD determination
Safety bottle for shaking COD tubes 1 916 37
Hydrocarbons
Kits for extraction of hydrocarbons for test 0-57
Extraction HC from water 1 box 20 918 571
Extraction HC from soil 1 box 20 918 572
Analytical accessories for the hydrocarbon test
Separation funnel 500 ml with PTFE tap and glass stopper 2 916 08
CHROMABOND® column 45 ml with 4 g aluminium oxide ALOX N for purification of water and soil extracts by solid phase extraction 20 730 250
Syringe adaptor for CHROMABOND® columns 45 ml 2 916 03
Plastic syringes 50 ml 10 916 09
Stop valve for pipette tips for low-viscosity liquids 100 916 21
Threaded union for coupling the sample tube with the COD tube 2 916 04
Soxhlet apparatus 30 ml, with 100 ml round flask with flat bottom and condenser (3 parts); additionally a heater is required 1 916 05
Extraction thimbles 23 mm ø x 100 mm 25 645 008
Measuring flask 50 ml with PE stopper 2 916 06
TOC
Analytical accessories for the TOC test
NANOCOLOR® accesory set for TOC determination (small), content: 1 magnetic stirrer (1 stirr position), 2 beakers 100 ml, 2 magnetic stirr bars 35 mm 1 set 916 990
NANOCOLOR® accesory set for TOC determination (big), content: 1 magnetic stirrer (15 stirr positions), 6 beakers 100 ml, 6 magnetic stirr bars 35 mm 1 set 916 991
NANOCOLOR® beaker 100 ml with magnetic stir bar 35 mm 2 sets 916 992
NANOCOLOR® thermocaps for TOC determination 3 916 116
Special chemicals for the elimination of interferences
Distilled water for dilutions
Distilled water 1 l 918 932
Auxillary chemicals for the determination of silica
Silica-free water 1 l 918 912
Auxiliary reagent for phenol test 0-74
Isobutyl methyl ketone (MIBK) 100 ml 918 929
Reagents for sample preparation by clarification precipitation
Carrez solutions 1 + 2, for nitrite in cooling lubricants, seepage water from waste deposits etc. 2 x 30 ml 30 918 937
Reagents for lime precipitation
Removal of interfering calcium for determinations of copper, nickel and zinc 100 g 20 918 939
Reagents for the elimination of nitrite
Amidosulphuric acid 25 g 918 973
Supplementary reagent for potassium test 0-45
Ammonium-compensation-reagent 20 918 045
NANOCOLOR® reagents and accessories for extraction methods
Accessories for extraction methods
100 ml separation funnel with NS glass tap and PE stopper for extraction methods 2 916 64
Stand with clamps and bosses for 4 separation funnels, height 70 cm 1 916 95

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us