วันอาทิตย์, ธันวาคม 4, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด ออกซิเจนละลาย (Benchtop Oximeter with color display)

HI 4421-02
Benchtop Oximeter with color display

HANNA presents a new family of benchtop instruments which, thanks to its many functions and advanced features are able to meet all the needs of laboratories and research departments. Among the main features include the large color graphic display (240 x 320 pixels) with on-screen help, simultaneous graphing, language selection and configuration customization.
Oximeter HI 4421, through the development data, is able to provide measures (compensated both in temperature and in salinity) expressed in% over that of saturation in ppm and even as BOD (Biochemical Oxygen Demand), OUR (Oxygen Uptake Rate) and SOUR (Specific Oxygen Uptake Rate ). This tool includes a barometric pressure gauge and the possibility of calibration with user selectable units (mmHg, mbar).
HI 4421 is equipped with the manual or automatic recording of data (100 lots to 10,000 measurements) as well as the information regarding the BOD, OUR and SOUR. This data can then be transferred to a PC through the USB or RS232 ports and HI 92000 software (optional).

Specifications HI 4421-02
Parameter
DO scale 0.00 to 90.00 ppm (mg / l)
DO% saturation scale 0.0 to 600.0%
Scale temperature -20.0 to 120.0 ° C / -4.0 to 248.0 ° F / 253.15 to 393.15 K
Scale Atmospheric Pressure from 450 to 850 mmHg (560 to 1133 mbar)
DO Resolution 0.01 ppm
Resolution% saturation DO 0.1%
Temperature resolution 0.1 ° C / 0.1 ° F / 0.1 K
Resolution Atmospheric Pressure 1 mmHg
Accuracy DO ± 1.5% of reading ± 1 digit
Accuracy% saturation DO (at 20 ° C) ± 1.5% of reading ± 1 digit
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.2 ° C / ± 0.4 ° F / ± 0.2 K
Precision Air Pressure ± 3 mmHg + a least significant digit
Temperature Compensation 0.0 to 50.0 ° C / 32.0 to 122.0 ° F / 273.15 to 323.15 K
Salinity Compensation from 0 to 45 ppt (g / l)
DO calibration Automatic or Manual 1 or 2 points (0, 100% or standard value set by the user)
DO probe HI 76408 polarographic with internal temperature sensor (included)
Storing a sample 100 lots, 5000 samples per lot
Automatic storage 100 lots, 10000 samples per lot
Interfaces USB and RS232 opto-isolated
Language Italian, English, Spanish, Portuguese
Supply 12 Vdc (230 Vac adapter included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight 160 x 231 x 94 mm / 1200g

Accessories HI 4421-02
HI 7040L Zero oxygen solution, 500 mL
HI 7041S Electrolytic solution for polarographic probes (30 ml)
HI 710006/8 Adapter 12 Vdc/800 mA at 230 Vac
HI 76404N Stand holders for tools like HI 4211
HI 76407A / P Replacement membrane for DO probes (5 pcs.)
HI 76408 Dissolved oxygen probe, 1 m cable
HI 92000 Windows ® compatible software for PC connection
HI 920010 RS232 cable for connection to PC for benchtop
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us