วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำประปาดื่มได้

20091201174737.jpg
20091201174752.jpg
20091201174813.jpg

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

ข้อมูลที่ตรวจวิเคราะห์ค่ามาตรฐานที่กำหนดหน่วยวัด
 1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ  
   – ความเป็นกรด-ด่าง (pH)6.5 – 8.5 (Field Test) 
   – ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 10เอ็นทียู
   – สี (Colour)ไม่เกิน 15แพลตตินัมโคบอลท์
 2. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป  
   – TDS Total Dissolved Solids)ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 
   – ซัลเฟต (SO4) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – คลอไรด์ (Cl ) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – ไนเตรท (NO3 as NO3)ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – ฟลูออไรด์ (F)ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
 3. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป  
   – เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 4. คุณภาพน้ำทางโลหะหนัก สารเป็นพิษ  
   – ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
   – ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย  
   – โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)0เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
   – ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform bacteria)0เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
หมายเหตุ :1. คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) กำหนดให้มีปลายเส้นท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา
 2. วิธีการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 20th ed.
 3. ประกาศกรมอนามัย (29 กุมภาพันธ์ 2543)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us