วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

รายการตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(กรัม)วิธีวิเคราะห์
1.     ค่าความเป็นกรด100ASTM D664
2.     ปริมาณเถ้า500ASTM D482
3.     ค่าสี ในสเกล ASTM หรือ Saybolt50ASTM D1500ASTM D156
4.     ปริมาณกากถ่าน (ไมโคร)200ASTM D4530
5.     จุดขุ่น300ASTM D2500
6.     ค่าการกัดกร่อนทองแดง100ASTM D130
7.     ค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 °ซ หรือค่าความถ่วงจำเพาะ50ASTM D4052
8.     ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และปริมาณกรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเทอร์50EN 14103
9.     จุดวาบไฟ (ดีเซล)300ASTM D93
10.  จุดวาบไฟ (ไบโอดีเซล)300ASTM D93
11.  ค่าความร้อน (โดย บอมบ์ แคลอริเมทริก)100ASTM D240
12.  ค่าไอโอดีน100EN 14111
13.  ค่าความหนืดจลน์ ณ อุณหภูมิ 40 °ซ100ASTM D445
14.  ค่าความหล่อลื่นของเชื้อเพลิง (โดย HFRR)50
15.  ค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิ110 °ซ (ไบโอดีเซล)100EN 14112
16.  จุดไหลเท300ASTM D97
17.  ปริมาณเถ้าซัลเฟต100ASTM D874
18.  ปริมาณกลีเซอรีนทั้งหมด กลีเซอรีนอิสระ ปริมาณโมโน- ได- ไตรกลีเซอไรด์ (%)50EN 14105
19.  ปริมาณน้ำ (ppm) (โดยคูลอมเมตริก คาร์ล ฟิชเชอร์)50ASTM D6304ISO 12937
20.  ปริมาณน้ำและตะกอน (โดยเครื่องเหวี่ยง)500ASTM D2709

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us