วันศุกร์, ธันวาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์

รายการตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(กรัม)วิธีวิเคราะห์
1.     เมล็ดพืชน้ำมัน 
– ปริมาณความชื้น500ISO 662 :1980
– ปริมาณน้ำมัน500AOCS-Ac3 (1983)
– ปริมาณโปรตีน500AOCS-Ba 49 (1983)
– Crude Fiber500AOCS-Ba 6 (1983)
– Acid Value500ISO 660 :1996
– Peroxide Value500AOCS-Cd 8 (1983)
– Fatty acid Composition (ในเมล็ดพืชน้ำมัน)500AOCS Ce 2-66Ce 1-62 (1993)
2.     น้ำมันพืช 
คุณสมบัติทางกายภาพ 
– Moisture and Volatile Matter500AOCS Ca 2 C (1983)
– Melting Point500AOCS CC1 (1983)
– Specific Gravity500AOCS CC 10a (1983)
– Relative Density500
– Refractive Index500AOCS CC7
– Color500AOCS CC 13 b
– Flash Point500AOCS CC99 (1983)
– Smoke Point500AOCS CC99 (1983)
– Viscosity500Haake Method
– Slip Point500AOCS CC4 (1983)
– Cloud Point500AOCS CC6 (1983)
คุณสมบัติทางเคมี 
– Free Fatty Acid (FFA)500
– Peroxide Value500AOCS Cd 8 (1989)
– Iodine Value500
– Saponifiable Value500AOCS Cd 3-25 (1989)
– Unsaponifiable Matter500AOCS Ca 66-53
– Insoluble Impuruties500AOCS Ca 39 (1989)
– Soap Content500AOCS CC17 (1989)
– DOBI500
คุณสมบัติเฉพาะ 
– Oxidative Stability (Rancimat)500
– Phosphorus500AOCS Ca12 (1993)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us