วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบไนไตรท์ในน้ำ (0.01 – 2.0 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.01 – 2.0 พีพีเอ็มไนโตรเจน (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 1  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 1  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของไนไตร์ท กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  ค่ามาตรฐาน 3 มิลลิกรัมไนไตรท์ต่อลิตร สำหรับการบริโภคในระยะสั้น
ค่ามาตรฐาน 0.2 มิลลิกรัมไนไตรท์ต่อลิตรสำหรับการบริโภคในระยะยาว
(WHO, 2003)

ที่มาและผลกระทบของไนไตรท์ในน้ำ
ในแหล่งน้ำธรรมชาติมักจะมีไนไตรท์ในปริมาณที่ต่ำอยู่แล้วผลกระทบโดยทั่วไปมักจะคิดเป็นปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มาจากทั้งแอมโมเนีย ไนเตรทและไนไตรท์ เนื่องจากไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของโปรตีนจึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ไนไตรท์สามารถยับยั้งการขนถ่ายออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายทำให้หายใจขัด และผิวหนังมีจ้ำสีน้ำเงิน

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

Nitrite-b[1]

ด้านใน

Nitrite-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us