วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบไซยาไนด์ (0.00 -0.30 ppm.)

HI 3855
Cyanide – Range 0.00-0.30 mg/L

Cyanide is a pollutant that originates mostly from metallurgic, galvanic and other industrial processes, such as gold and silver extraction. Because it is poisonous to the human nervous system, it is imperative to monitor and control cyanide levels in portable water. When in contact with acids, cyanide is freed as a poisonous gas.

The Environmental Protection Agency (EPA) has established that the maximum level of cyanide in water is not to exceed 0.2 mg/L (ppm).

Specifications

Method Checker Disc
Range 0.00-0.30 mg/L
Smallest Increment 0.01 mg/L
Chemical Method Pyride-pyrazolone
Number of Tests 100
Weight 580 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us