Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080311125315.jpg

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

หลักการ                       การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค ปัจจุบันมีการตรวจพบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งเกินมาตรฐาน  จึงได้พัฒนาชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
              

         ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า น้ำและน้ำแข็งมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

จำนวนตัวอย่าง

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง 20 ตัวอย่าง / ชุด
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง 50 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ

           ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งตรวจหาจำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดได้ 1 โคโลนี หรือ 1 ตัวต่อน้ำ 1 ซีซี

การเก็บรักษา

          ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<