วันอาทิตย์, ตุลาคม 2, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียมTube Test (0.04 – 2.30 mg/L NH4-N and 0.05 – 3.00 mg/L NH4+)

NANOCOLOR® Ammonium 3

Photometric  determination of Ammonium
DIN method: At a pH value of about 12.6 ammonium ions react with hypochlorite and salicylate in the presence of sodium nitroprussiate as catalyst to form a blue indophenol.
Good reproducibility is obtained for weakly polluted waters. Heavy pollution causes errors, unless a distillation precedes the analysis. Strongly acidic and buffered samples have to be adjusted to pH 9 – 10 for the test using sodium hydroxide solution.

Data and ordering information
REF 985 003
Type tube test 0-03
Range 0.04 – 2.30 mg/L NH4-N
0.05 – 3.00 mg/L NH4+
Sufficient for 20 determinations
Shelf life at least 1 year
Sea water suitability yes, after dilution (1+1)

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us