วันอังคาร, ตุลาคม 4, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียม Standard Test (0.1 – 2.5 mg/l NH4+ / 0.1 – 2.0 mg/l NH4-N)

NANOCOLOR® Ammonium

Photometric determination of ammonium
Photometric determination as indophenol. At a pH value of about 12.6 ammonium reacts with hypochlorite and salicylate in the presence of sodium nitroprussiate as catalyst to form a blue indophenol.

Data and ordering information
Cat. No. 918 05
Type standard test 1-05
Range 10 mm cuvette:
0.1 – 2.5 mg/l NH4+ / 0.1 – 2.0 mg/l NH4-N
50 mm cuvette:
0.01 – 0.50 mg/l NH4+ / 0.01 – 0.40mg/l NH4-N
Sufficient for 100 determinations
Shelf life at least 1 year at 15 25 °C
Sea water suitability no 

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us