วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอซิดิตี้ในน้ำ (0.2 – 7 mmol/l)

20100312190129.gif
20100312190142.gif
20100312190156.gif
20100312190212.gif
20100312190224.gif

VISOCOLOR® HE Acidity AC 7
Titrimetric determination of acidity (base capacity)
Titrimetric determination of acids with sodium hydroxide solution against the p indicator.

Data and ordering information
Cat. No. 915 006 (915 206)
Type high sensitive titration test kit (refill pack)
Range 1 syringe last for the determination of 0.2 – 7 mmol/l H+, 1 gradation mark = 0.2 mmol/l H+
Sufficient for 200 tests with an average acid content of 4 mmol/l H+
Shelf life at least 2 years
Sea water suitability yes
Detectable with PF-11 no

In natural unpolluted waters mainly carbonic acid is present, but also humic acids. With this test kit all acids, i. e. also those present in industrial waters, can be determined.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us