วันพุธ, กันยายน 28, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

ความสำคัญ
           น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ำกันหลายๆครั้ง จะทำให้คุณค่าทางโภชนาลดลง และเกิดสารโพล่าร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงทำให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอล มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ประเทศไทยควบคุมความปลอดภัยจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 โดยกำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย มีสารโพล่าร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักหรือไม่เกิน 25% หากเกินจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ผู้ใดผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

หลักการชุดทดสอบ
          ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ เป็นชุดทดสอบทางเคมี (Chemical test)สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบจะทำปฏิกิริยากับสารประกอบที่มีประจุ(สารโพล่าร์)ในตัวอย่างทำให้เกิดสีชมพูจางถึงเข้มเมื่อมีปริมาณสารโพล่าร์ไม่เกิน 25% และไม่มีสีชมพูเมื่อปริมาณสารโพล่าร์มากกว่า 25% 

ประโยชน์ชุดทดสอบ 
          ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ใช้ตรวจน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ น้ำมันปาล์ม,น้ำมนถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ 
          ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บ 1 ปี 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us