วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบสารหนู (III)ในน้ำ (5 – 500 ppb.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  5 – 500 พีพีบี (ไมโครกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 20  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 20  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  ยังไม่มีการกำหนด
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  ยังไม่มีการกำหนด

ที่มาและผลกระทบของสารหนู

 สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินท้องทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ, นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากัน สารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนูหรือสารหนู(V)

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

ด้านใน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us