วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบยาบ้า (Color Test)

หลักการ
              สารในกลุ่มยาบ้าได้แก่ เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน อีเฟดรีน ยาอี ยาเลิฟ รวมทั้งยาในกลุ่มอะมีนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 มีผลต่อระบบประสาทและส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงมีการพัฒนาชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะขึ้น โดยสารออกฤทธิ์ในยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน) จะทำปฏิกิริยากับน้ำยาเคมีในสภาวะที่เหมาะสม แล้วเปลี่ยนสีของน้ำยา จากสีเหลืองเป็นสีม่วงแดงถึงม่วงน้ำเงิน

ประโยชน์
              ใช้ตรวจหาสารเสพติดยาบ้าในปัสสาวะ

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ
1 น้ำยาตรวจสอบ
2 หลอดทดสอบบรรจุสารเคมี 50 หลอด
3 หลอดดูดตัวอย่างปัสสาวะ
4 ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะขนาดตัวอย่าง
              50 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ 
              ระดับต่ำสุดที่ตรวจพบ 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us