วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟอสเฟตในน้ำ (2- 20 ppm.)

20100307115901.gif
20100307115914.gif
20100307115925.gif
20100307115936.gif
20100307115949.gif
20100307120003.gif
VISOCOLOR® alpha Phosphate
Colorimetric determination of phosphate
Ammonium molybdate reacts with phospat ions to form phosphomolybdic acid which is reduced to molybdenum blue. (Reaction basis according to DIN EN ISO 6878-D11)
Data and ordering information
REF 935 079
Type colorimetric test kit
Range 2 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/l PO43-
Sufficient for 70 determinations
Shelf life at least 2 years
Sea water suitability yes
Detectable with PF-12 no

The phosphate content in a surface water has direct consequences for its ability to support the growth of certain organisms. Since ever increasing quantities of phosphates are being fed through domestic waste waters into rivers and lakes, these waters have a tendency towards eutrophication. Exact data about the phosphate content are important for boiler water and feed water. Precise dosing of phosphates in these waters can inhibit formation of boiler scale. Pyro-, meta- and polyphosphates are not determined with VISOCOLOR® test kits. The determination of total phosphate requires a decomposition prior to the test.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us