วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟอสเฟตในน้ำ (0- 5 ppm.)

20100221113209.gif
20100221113223.gif
20100221113236.gif
20100221113248.gif
20100221113302.gif
20100221113318.gif

VISOCOLOR® ECO PhosphatePrinciple:
Colorimetry with colour comparison card
• visual and photometric evaluation (with PF-11 / photino)
• environment-friendly, without toxic reagents
• economically priced
• convenient handling
• higher accuracy and sensitivity
• with pictographic instructions
• reagent bottles with clear dosing instructions
• compensation of turbidities and colours
• refill packs available

Colorimetric determination of phosphate
Ammonium molybdate reacts with phospat ions to form phosphomolybdic acid which is reduced to molybdenum blue. The tests with the designation DEV use the same reagents as the German Standard Methods. Larger amounts of oxidising compounds inhibit the formation of the blue colour complex and have to be destroyed prior to the test. H2S interferes in concentrations above 2 mg/l, but can be expelled after acidification of the water sample. Heavy metals in excess of 10 mg/l can slightly decrease the colour intensity, vanadium causes an increase in colour. Silica interferes and causes falsely high results. Arsenates react like phosphates. Citrate, oxalate, tartrate etc. reduce the sensitivity of the phosphate test.
(Reaction principle analogous to APHA 4500-P E, EPA 365,2+3, DIN EN ISO 6878-D11)

Data and ordering information
Cat. No. 931 084 (931 284)
Type colorimetric test kit (refill pack)
Range 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 mg/l PO4-P
Sufficient for 90 determinations
Shelf life at least 36 months
Sea water suitability yes
Detectable with PF-11 yes

The phosphate content in a surface water has direct consequences for its ability to support the growth of certain organisms. Since ever increasing quantities of phosphates are being fed through domestic waste waters into rivers and lakes, these waters have a tendency towards eutrophication. Exact data about the phosphate content are important for boiler water and feed water. Precise dosing of phosphates in these waters can inhibit formation of boiler scale. Pyro-, meta- and polyphosphates are not determined with VISOCOLOR® test kits. The determination of total phosphate requires a decomposition prior to the test.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

บทความก่อนหน้านี้ชุดทดสอบ DEHA (0 – 3.0 ppm.)
บทความถัดไปชุดทดสอบฟอสเฟตในน้ำ (2- 20 ppm.)

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us