วันศุกร์, กันยายน 24, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟอสเฟตในน้ำ (0-5 ppm.)

HI 3833
Phosphate – Range (0-5 mg/L)
Phosphate is utilized in water treatment, heating systems and cooling systems as a corrosion inhibitor. It is also an essential nutrient in agriculture and horticulture, but must be monitored.

High concentrations of phosphate facilitate the growth of algae, build up of corrosion and can cause environmental pollution and eutrophication.

Specifications

Method Colorimetric
Range 0-5 mg/L
Smallest Increment 1 mg/L
Chemical Method Ascorbic acid
Number of Tests 50
Weight 160 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us