วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟลูออไรด์ (0.1– 2.0 ppm.)

VISOCOLOR® ECO Fluoride
Photometric determination of fluoride
Photometric determination of fluoride with 1,8-dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6-disulfonic acid (SPADNS) with the photometer PF-11. (Reaction principle is analogous to APHA 4500-F- D 

Data and ordering information
Cat. No.931 227
Typephotometric test kit
Range0.1 – 2.0 mg/l F
Sufficient for150 determinations
Shelf lifeat least 18 months
Sea water suitabilityyes, after distillation
Detectable with PF-11yes

The test is delivered without color scale and can be evaluated only with the photometers PF-11!
Normally, the content of fluoride in surface and ground water is lower than 1 mg/l. Permanent consumption of water containing more than 2 mg/l fluoride can cause a drinking water fluorese (a stained discolouration of the tooth enamel). On the other hand a content of fluoride lower than 0.5 mg/l could lead to an increasing risk of caries. The optimal content of fluoride in drinking water is about 1 mg/l. To avoid problems with caries in some countries the content of fluoride in drinking water is artificially increased. However, WHO and EC drinking water regulations recommend a threshold value of 1.5 mg/l F–. In some European countries, the threshold value for mineral water is also 1.5 mg/l F–. For the suitability of water for the preparation of baby food a threshold value of 0.7 mg/l F– is recommended. Natural mineral waters with a fluoride content of more than 5 mg/l must be labelled with a warning.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us