Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080311125721.jpg

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

หลักการ              การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2522), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณบักเตรีในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

              ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหารใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ขนาดตัวอย่างชุดทดสอบ

            ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร 12 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร จำนวนเชื้อบักเตรีต่ำที่สุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

               ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<