วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบปรอทในน้ำ

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  5 – 500 พีพีบี (ไมโครกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 10  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 20  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท    เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)     ค่ามาตรฐาน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร (WHO, 2003)
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8, 2537)

ที่มาและผลกระทบของปรอทในน้ำ
ปรอทเป็นโลหะที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย มีพิษต่อมนุษย์มาก ไอปรอทสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี สารปรอทเป็นสาเหตุของโรคมินามาตะ อาการ: คออักเสบ,ลำไส้อักเสบ,อาเจียน,ไตอักเสบ, ตับอักเสบ, ถ้าสะสมในร่างกายปริมาณมากจะทำลายตับ และระบบประสาททำให้หงุดหงิดขี้อาย, ตัวสั่น, มีความถดถอยในส่วนของการได้ยิน,การมองและความจำ นอกจากนั้นยังสามาระสะสมอยู่ในตัวปลาได้

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

Hg-b[1]

ด้านใน

Hg-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us