Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080311131816.jpg

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ             

               น้ำมันปรุงอาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายที่เป็นผลมาจากการใช้อุณภูมิสูง มีน้ำ กรด เอนไซม์หรือจุลินทรีย์เจือปน ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระและกลัยเซอรอล ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำมันปรุงอาหารมีสี กลิ่นรส และความหนืดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าของกรดน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่าหรือมากกว่า 0.6,1.0 และ 4.0 มิลลิกรัมโปตัสเซียม ไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

              ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร 15 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ

               ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.2 มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

               ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<