วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบคาร์บอเนต ฮาร์ดเนส 1 (1drop=18 ppm.)

20100308165605.gif
20100308170015.gif
20100308170113.gif

VISOCOLOR® alpha Carbonate hardness
Titrimetric determination of carbonate hardness
The determination is preformed as titration with hydrochloric acid against a mixed indicator, which changes colour at pH 4.5. (Reaction principle analogous to APHA 2320, DIN EN ISO 9963-1 C23 & -2 C24)

Data and ordering information
REF 935 016
Type titration test
Range 1 drop = 1 °d (corresp. to 18 mg/l CaCO3)
Sufficient for about 100 tests with an average hardness
of 10 °d
Shelf life at least 1.5 years
Sea water suitability yes
Detectable with PF-12 no

Carbonate hardness is that portion of calcium and magnesium ions which are present as carbonate or hydrogen carbonate.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us