วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

หลักการ
          ภาชนะบรรจุอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร จึงได้พัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะและมือ นอกห้องปฏิบัติการได้

ประโยชน์ของชุดทดสอบ              
        ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือนี้ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือมือผู้สัมผัสอาหาร หรืออาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีที่อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดเจ็บป่วยหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ 20 ตัวอย่าง / ชุด

การเก็บรักษาชุดทดสอบ              
          ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us