วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบคลอไรด์ในน้ำ (5 – 500 ppm.)

20100307224314.gif
20100307224333.gif
20100307224348.gif
20100307224405.gif
20100307224419.gif

VISOCOLOR® HE Chloride CL 500 
Titrimetric determination of chloride
Mercurimetric titration

Data and ordering information
Cat. No. 915 004 (915 204)
Type high sensitive titration kit (refill pack)
Range 1 syringe is sufficient for the determination of 5 – 500 mg/l Cl, 1 gradation mark = 5 mg/l Cl
Sufficient for 300 tests with an average chloride ion concentration of 200 mg/l Cl
Shelf life at least 2 years
Sea water suitability yes, after dilution 1:50
Detectable with PF-11 no

Chloride ions occur in all natural waters. Their concentration depends on the geological and local situation. In waste waters and polluted rivers the chloride concentration can reach high values.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us