วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกด้วยวิธี HAI

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
          ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีในตัวอย่างน้ำเหลือง พลาสมาหรือเลือดสกัดจากกระดาษซับเลือด โดยใช้หลักการ Hemagglutination Inhibition (HAI)

จำนวนการทดสอบต่อหนึ่งชุด
          60 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
          
100 %

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us