Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100317130332.jpg

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ

ความสำคัญของชุดทดสอบ          ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค

หลักการของชุดทดสอบ

          ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง  ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

          ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5%

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

          – ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

          – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

          – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

          – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<