วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ (0.0 – 5.0 ppm.)

Test Kit for Phosphate in Water

วัตถุประสงค์
          การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ ปริมาณฟอสเฟตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตในน้ำ

ประโยชน์
          ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ ใช้ตรวจสอบฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปฟอสเฟตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปสามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณลักษณะ
          ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ ตรวจสอบโดยใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีน้ำเงิน นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 0.1, 0.5 และ 5.0 มก.ต่อลิตร) วัดค่าฟอสเฟตได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
          ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ อายุการใช้งานเก็บได้นานมากกว่า 1 ปี เมื่อใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือ แล้วผึ่งให้แห้งจึงเก็บเข้าชุด หลีกเลี่ยงที่อับชื้น และแสงสว่างไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us