วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH Test Kit for Soil)

วัตถุประสงค์
          ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ใช้ตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างดิน ราคาถูก มีอายุใช้งานได้นาน การใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา

ประโยชน์
         ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range) ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง
pH 3.0-8.0

คุณลักษณะ
          ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range) มีน้ำยา 3 เบอร์ สามารถวัดค่า pH ของดินตั้งแต่ 3.0-8.0 แบ่งเป็น 3 ช่วง น้ำยาเบอร์ 1 วัดค่า pH 3.0-4.5 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบจากสีเหลือง-เขียวขี้ม้า) น้ำยาเบอร์ 2 วัดค่า pH 4.5-6.4 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 7 แถบจากสีเหลือง-ม่วงแดง) น้ำยาเบอร์ 3 วัดค่า pH 6.0-8.0 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบ จากสีเขียวอ่อนถึง สีฟ้า) น้ำยาในชุดตรวจสอบนี้วัดค่า pH ได้ประมาณ 50 ครั้ง ค่าความคลาดเคลื่อน 0.3 หน่วย pH

อายุ และการเก็บรักษา
          เมื่อเปิดใช้งานแล้วปิดขวดให้แน่น เก็บได้นานมากกว่า 1 ปี ของใหม่เก็บได้มากกกว่า 3 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us