Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100606145210.jpg

ชุดตรวจซิฟิลิส Syphilis anti-TP (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ         ชุดตรวจซิฟิลิส Syphilis anti-TP (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ซิฟิลิส การ์ด เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อซิฟิลิส Treponema pallidum (anti-TP) โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ให้ผลการทดสอบรวดเร็ว เชิงคุณภาพ สามารถตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Treponema pallidum ในตัวอย่างซีรัม,พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์ ได้ทุกไอโซไทป์ (IgA, IgM และ IgG)คุณลักษณะชุดทดสอบ        – ชุดตรวจซิฟิลิส Syphilis anti-TP (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ซิฟิลิส การ์ด ใช้เทคนิคการตรวจแบบ Treponemal test โดยเคลือบ Recombinant Treponemal antigen ที่มีขนาด 15, 17 และ 47 KDa (TpN15, TpN17 และ TpN47) ไว้บริเวณแถบสีที่ตรวจบนแถบทดสอบทำให้ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะดีกว่าวิธี VDRL หรือ RPR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาแอนติบอดีที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส(non-Treponemal test)

      – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ

        – วิธีการทดสอบทำได้ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนเตรียมตัวอย่างพิเศษก่อนทำการทดสอบ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ  สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าใช้ตัวอย่างเพียง 10 ไมโครลิตร สำหรับตัวอย่างซีรัม หรือพลาสมา และ 20ไมโครลิตรสำหรับตัวอย่างเลือดครบส่วน

        – เนื่องจากแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum ยังคงอยู่ในร่างกายของผู้ติดเชื้อหลังได้รับการรักษา การใช้ชุดตรวจไบโอไลน์ซิฟิลิส การ์ด ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูงอาจมีประโยชน์ไม่มาก เนื่องจากไม่สามารถวินิจฉัยแยกระหว่างผู้ป่วยที่เริ่มติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เคยได้รับเชื้อและรับการรักษาจนหายขาดแล้ว ดังนั้นควรใช้ชุดตรวจไบโอไลน์ซิฟิลิสการ์ด เพื่อการตรวจกรองขั้นต้น หากพบผลบวก ควรทำการตรวจสอบซ้ำโดยวิธี non-treponemal test (วิธี VDRL หรือ RPR) เพื่อการวินิจฉัยระยะของการติดเชื้อที่ถูกต้อง

         – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 

         ขนาดบรรจุ 40 การทดสอบ/กล่อง ประกอบด้วยตลับทดสอบ 40 ตลับ (แต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น 1 ชิ้น) , น้ำยาไดลูเอนท์ 1 ขวด และคู่มือวิธีการใช้  1 ฉบับความไวของชุดทดสอบ

         ชุดตรวจซิฟิลิส Syphilis anti-TP (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ซิฟิลิส การ์ด มีความไว และความจำเพาะ เท่ากับ 95.0 % และ 94.9 % ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี TPHA/TPPAอายุและการเก็บรักษา

        – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         

        – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  12  เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<