วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษวัด pH ( pH-indicator paper pH 8.2 – 10.0 Special indicator )

109558  pH-indicator paper pH 8.2 – 10.0 Special indicator
pH indicator papers supplied in rolls are better suited for longterm storage, since they are protected against external influences. pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. Therefore, the paper is dryed, cut and packed into the corresponding sizes.

Product information
Method:Roll (4.8 m) with colour scale pH <8.2 – 8.2 – 8.5 – 8.8 – 9.0 – 9.3 – 9.6 – 10.0
Packaging Fibre case
Qty/Pk 3 rolles  

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us