วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบ Oil in water and soil (Oil test paper)

Oil test paper

Quick and easy determination of oil contaminations
This test paper allows the rapid and reliable detection of oil contaminations of water and soil. The sensitivity largely depends on the nature of the respective hydrocarbon. For detection of oil in soil, press the paper firmly against the soil to be tested and rinse with clear water. To determine oil in water, move the paper back and forth a few times in the sample. In case of volatile hydrocarbons, the color reaction of the test paper has to be evaluated immediately.

Product data and ordering information
Type Qualitative test paper
Presentation Reel of 5 m length and 10 mm width
Virage Nitrate: white → red
(dip test paper into sample and afterwards into sulfuric acid 96%)
Nitrite: white → yellow
(dip test paper into sample and afterwards into Hydrochloric acid 5 mol/l)
Limit of sensitivity 10 mg/l Nitrate (NO3–), 5 mg/l Nitrite (NO2–)
REF  90611

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us